Aflevering 2

Door een kabelbreuk klinkt het geluid niet helemaal zoals gewenst. Hierdoor zijn we genoodzaakt om een compilatie van de verschillende items te maken.We hebben het euvel verholpen en voor de volgende uitzending zal het geluid weer als vanouds zijn.

Historisch Genootschap Lochem, Laren & Barchem

Het Historisch Genootschap Lochem-Laren-Barchem is een actieve vereniging. Dit jaar konden veel activiteiten niet doorgaan. Maar gelukkig is de vereniging qua communicatie allerminst in het verleden blijven hangen. Toch moet het best lastig zijn om met de leden in contact de blijven. Hoe doen ze dat?

Voor meer video’s ga naar het YouTube kanaal van Historisch genootschap Lochem, Laren & Barchem

Hengelsportvereniging De Brasem Lochem: Bas de Wit& Muziekvereniging Soli Deo Gloria Harfsen: Henk Enderink

Op de bank met…. gepresenteerd door Gerda Greutink vertel verschillende gasten over hun ervaringen met het corona virus.

Muziek
Marin Krabbenborg

Deze uitzending hadden we weer een mooie muzikale bijdrage van Marin Krabbenborg.

Op de bank met…. Anton van Zijtveld

Gerda Greutink spreekt met verschillende gasten op de bank over persoonlijke ervaring aangaand het coronavirus.

De kerst mis in de Gudulakerk Lochem 2020

Sander van der Voorst en Corien Veenhuizen praten over de verfilming van de kerstmis, ter vervanging van de normale mis. Een cultureel project in Gudula Kerk en daar zijn ze een film over maken.

Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth: Bertus Karssenberg

De gemeente Lochem kent meerdere dorpsraden, die ook wel vereniging voor plaatselijk belang worden genoemd. Ze behartigen de belangen van de kern waar ze actief zijn. De gemeente vraagt deze verenigingen regelmatig om advies, maar omgekeerd kan het plaatselijke orgaan zich ook ongevraagd tot het gemeentebestuur wenden. We willen in dit programma regelmatig vertegenwoordigers aan tafel hebben om te horen hoe het gaat in de kernen.

De eerste in de reeks is Plaatselijk Belang Harfsen – Kring van Dorth. Bertus Karssenberg is voorzitter en weet wat er speelt. Hij is overigens ook voorzitter van het Achterhoek Netwerk en fractieondersteuner van de politieke partij Meedenken met Lochem, dat één zetel in de Lochemse gemeenteraad heeft.

Joods Vastgoed in Lochem met Jaap Nijstad & Pieter Arts

De gemeente Lochem heeft historicus Maarten-Jan Vos uit Winterswijk opdracht gegeven om onderzoek naar Joods vastgoed in de gemeente en met name naar de rol van de gemeente zelf.
In de oorlog werden veel Joodse mensen gedwongen om hun woning of bedrijfspand te verkopen. In Lochem kwamen zo nogal wat panden in handen van andere eigenaren. De gemeente liet zich hierbij niet onbetuigd. Van zeker vier gebouwen is bekend dat de gemeente de koper was. Het bekendste pand is de Synagoge aan de Westerwal. Deze raakte totaal verwaarloos. De gemeente gebruikte de sjoel enige tijd als een soort opslagloods.
Rond het onderzoek, dat nog moet starten, is een lokale klankbordgroep opgetuigd met leden van uit de Joodse gemeenschap, de historische verenigingen en het regionaal archief. Onze gast Jaap Nijstad is lid van deze klankbordgroep. De kunsthistoricus groeide op in Lochem en woonde en werkte lang in Amsterdam en woont nu in Gelselaar.
Stolpersteine
Ook aan tafel zit Pieter Arts, voorzitter van de Stichting Stolpersteine Lochem. Hij legt zo zelf uit wat dat precies zijn en wat het doel van de stichting is. We vroegen hem ook omdat de stichting ook onderzoek moet doen naar woningen en plekken in Lochem waar Joodse mensen hebben gewoond.